fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar
fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu104:DataDetail1
 

 

      บริการรับทำกายภาพบำบัดที่บ้าน ด้วยทีมนักกายภาพบำบัด ที่มีความรู้ได้มาตรฐานวิชาชีพ มีประสบการณ์การรักษาคนไข้ที่บ้าน มากกว่า 10 ปี ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของผู้ป่วยให้ช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น แล้วความคาดหวังของท่านจะไม่สูญเปล่า  เรายินดีให้คำปรึกษา ฟรี ติดต่อ 096-890-3060

      จากประสบการณ์ การทำกายภาพบำบัดที่บ้าน (Home Visit) มากกว่า 10 ปี เราทราบดีว่า ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู สมรรถภาพร่างกาย จากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ต้องการช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น และไม่เป็นภาระต่อคนในครอบครัว ทางทีมนักกายภาพบำบัดของเรา จึงมุ่นเน้น ไปที่ ผลสัมฤทธิ์ จากการรักษาทางกายภาพบำบัดโดยประเมินสภาพร่างกายผู้ป่วยตามความเป็นจริง และ วางแผนการรักษาร่วมกับ ญาติ เพื่อติดตามผลการทำกายภาพบำบัด เป็นระยะๆ


 ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ


1. ผู้ป่วยและญาติ ไม่ต้องเหนื่อยจากการเดินทางหรือนั่งรอคิวที่โรงพยาบาล

2. ค่ารักษาทางกายภาพบำบัดถูกกว่า เมี่อเทียบกับโรงพยาบาลเอกชน

3. การทำกายภาพบำบัดที่บ้าน ผู้ป่วยจะรู้สึกผ่อนคลายและอบอุ่นใจมากกว่า

4. เราเอาใจใส่ต่อการทำกายภาพบำบัด โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์ ของผู้ป่วยเป็นหลัก และไม่มีการพลัดตกหกล้ม หรือภาวะแทรกซ้อนต่างๆ จากการรักษา

5. เพื่อความต่อเนื่องในการรักษา เราจะจัดนักกายภาพบำบัดประจำตัวผู้ป่วย หรือ ท่านสามารถเปลี่ยนนักกายภาพบำบัดได้

6. มีอุปกรณ์วัดสัญญาณชีพเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ดังนี้

เครื่องวัดความดัน
เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย

 7.  มีเครื่องมือและอุปกรณ์การทำกายภาพบำบัดอย่างเหมาะสมกับผู้ป่วย อาทิ

เครื่องอัลตราซาวน์ (Ultrasound Therapy)
เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า (Electrical Stimulation)
เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า (Electrical Stimulation)
 
ถุงทราย (Sand Bag)
แผ่นยางยืด (Thera Band)

 

 
 
 
   

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat